Geschiedenis

 

In de woelige oorlogsjaren kwam vader Joop Ham vanuit Scheveningen terecht bij familie in de Haarlemmermeer. Familie met een boerenbedrijf, waar Joop spelenderwijs zijn draai vond en uiteindelijk in 1965 de pacht overnam. Het bedrijf was toen nog gemengd; het bestond naast akkerbouw ook uit paarden en melkvee.

Na Joops overlijden in 1970 zette echtgenote Marianne het bedrijf voort. De paarden en het melkvee verdwenen, de akkerbouw bleef. Broers Jan en Ben groeiden op in het akkerland, tussen de hooibouwwerktuigen en maaidorsers. Als boerenzonen hielpen ze al jong mee, en zodra ze groot genoeg waren, mochten ze ook de verschillende landbouwwerktuigen bedienen.

Zo groeiden de broers in het vak, en inmiddels zijn zowel Jan als Ben graag geziene personen in de Haarlemmermeerse regio, niet alleen vanwege hun agrarische activiteiten maar ook door hun grote maatschappelijke betrokkenheid. (Zie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

 

 

 

Tel.: +31 (0)6 - 53 87 01 67
info@gebroedersham.nl